петак, 06. јануар 2017.

Kontrola dve ili više pumpi u dva ili više radijatorskih krugova, a sa jednim motorizovanim mešnim ventilom!


PAŽNJA!
Sve šeme na mom blogu su važeće u trenutku preuzimanja istih sa bloga i informativne su prirode. Zadržavam pravo na izmene zbog razvoja i unapređenja. Može doći do izmena u tehničkom opisu i karakteristikama. 
Molim vas da tekst koji sledi pročitate sa velikim razumevanjem i koncentracijom! Ukoliko niste usvojili sve što je napisano ili vam i najmanja sitnica nije jasna, molim da ne ulazite ni u kakve zahvate jer ćete time sami sebi napraviti veću štetu nego korist!!!

Srđan Stanković ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno povezane instalacije.

=============================================
Negativnom selekcijom decenijama unazad, mnogo se "majstora" i "eksperata" namnožilo na ovim našim prostorima! Oni takvi, potpomognuti neznanjem krajnjeg korisnika, izmajstorišu nešto i naprave krivu Drinu, a onda oni pravi, jedva pronađeni majstori ili entuzijasti, klikeraši - ispravljaju njihove krive Drine pomoću trikova i KAPA i ŠTANAPA! 😉
Retke su kotlarnice koje imaju ugrađen četvorokraki ili trokraki mešni ventil, koji pored toga što štiti kotao od pothlađivanja, kontroliše i temperaturu vode ka radijatorima, a one kotlarnice koje ga imaju neretko su nakaradno odrađene i - eto problema!
Najčešće se prave greške kada za dva ili više grejnih kugova postoji jedan četvorokraki ili trokraki mešni ventil. Preciznije rečeno, posle mešnog ventila polazni vod ka radijatorima se račva na više vodova (grejnih krugova - retko preko sabirnice kao na fotografiji dole), te se na svakom tom vodu nalazi  po jedna cirkulaciona pumpa, a njihovo uključivanje i isključivanje kontrolišu sobni termostati koji se nalaze u referentnim sobama svakog od tih grejnih krugova. Kad je to već povezano tako kako jeste, onda nije zgoreg napomenuti da obavezno iza svake pumpe, u svakom grejnom krugu, treba ugraditi nepovratni ventil, a posle njega i slavinicu za ispuštanje vode!
To tako može da radi, ali narodski rečeno, ne valja, a izgleda ovako:
Zašto ne valja? Ne valja zato što svaki grejni krug, gotovo uvek, ima različit zahtev za isporuku toplotne energije, a u zavisnosti od njegovih toplotnih gubitaka. Ovakvom izvedbom grejnog sistema, kakav je prikazan na fotografiji iznad, kroz mešni ventil, a retko preko sabirnice,  prema svakom grejnom krugu se isporučuje ista temperatura vode. Ukoliko je ta temperatura vode za jedan grejni krug dovoljna, za drugi, treći, eventualno četvrti - nije, ili obrnuto ili naizmenično. Sobni termostati nezavisno uključuju i isključuju svoje pumpe, kotao-gorinik radi li radi, a njegov rad kontroliše njegova elektronika preko integrisanog kotlovskog termostata, a u okviru setovane histereze.
Mnogi koji imaju ovako izvedene grejne sisteme pitaju se da li ipak postoji mogućnost za ugradnju automatike tj. da sve u takvom grejnom sistemu iskontroliše HeatOn WCHR-01 ili neki drugi regulator?

Moj odgovor je: DA, MOŽE!!!
Pitate se kako?

Evo ovako! 



Kod paralelne veze pumpi, OBAVEZAN uslov je da sve pumpe u grejnom sistemu budu na istoj fazi kao i HeatOn WCHR-01 - recimo (R).
Gore je data šema povezivanja HeatOn WCHR-01 koji kontroliše jedan mešni ventil, a uz dva dodatna relea sa četiri radna i četiri mirna kontakta stavlja u pogon i dve cirkulacione pumpe za dva posebna grejna kruga, a koje uključuju i isključuju sobni termostati koji se nalaze u referentnim sobama jednog, odnosno drugog grejnog kruga. Opciono, na šemi preko tih relea spojena je i pumpa u kotlovskom krugu za one grejne sisteme kod kojih nju ne kontroliše elektronika kotla, kapilarni ili neki drugi termostat. Takođe opciono, sobni termostati preko pomenutih relea istvremeno uključuju i isključuju kotao-gorionik i daju impuls HeatOn WCHR-01 na priključcima za sobni termostat.
Povežete li svoj grejni sistem prema datoj šemi, biće dovoljno da u jednoj referentnoj sobi jednog od grejnih krugova postoji potreba za grejanjem, te da njegov sobni termostat odreaguje i da uključi kotao-gorionik, a isti će se isključiti samo onda kada je potreba za grejanjem prestala u svim ostalim grejnim krugovima! Ovo važi samo za one kotlove-gorionike čije se uključivanje i isključivanje može eksterno kontrolisati, ali ne i za one kotlove-gorionike koje uključuje i isključuje elektronika kotla, a preko integrisanog kotlovskog termostata u okviru setovane histereze.
Ovakva izvedba povezivanja automatike u grejni sistem je skalabilna! To znači da bi dodavanjem novih istih relea, povezanih paralelno sa prethodna dva, imali mogućnost za kontrolu pumpe u trećem, eventualno četvrtom, grejnom krugu.
Naravno, jako je bitno napomenuti da nije pametno opteretiti izlazni vod-fazu za pogon pumpe iz HeatOn WCHR-01 sa više od četiri pumpe u paralelnoj vezi (eventualno pet sa pumpom u kotlovskom krugu), odnosno deklarisano je da HeatOn WCHR-01 bez problema može da stavi u pogon četiri pumpe istovremeno  u četiri grejna kruga (potvrđeno sa terena u eksploataciji).
Ovako odrađen i povezan grejni sistem isključuje opciju SNIŽENO kod HeatOn WCHR-01, te ako se odlučite da vaš grejni sistem povežete prema datoj šemi gore, onda obavezno kod setovanja HeatOn WCHR-01 sledeći parametar postaviti upravo ovako: Kada ne GRIJEM, idi u: SPAVAM.

Ukoliko želite da na raspolaganju imate i opciju SNIŽENO onda su potrebna dva relea, ali sa minimum pet radnih i pet mirnih kontakata. Takve relee teško je naći na tržištu, ali ako ne spajate pumpu u kotlovskom krugu preko istih onda će i relei sa četiri radna i četiri mirna kontakta biti adekvatni. Uspete li da pronađete relee sa pet radnih i pet mirnih kontakata, šema povezivanja u tom slučaju bila bi ovakva:
  
Napominjem da i regulatore-automatike drugih proizvođača, a koje je moguće nabaviti na našem tržištu u regionu, možete spojiti prema datim šemama!
Kako biste znali sa koliko pumpi u paralelnoj vezi možete opteretiti regulator nekog drugog proizvođača, tj. njegov izlazni vod-fazu za pogon pumpe, potrebno je imati informaciju o maksimalnoj nazivnoj struji tog izlaznog voda-faze.
Automatika u sistemima grejanja je prisutna da pruži komfor, da ne razmišljamo o otvorenosti mešnog ventila, kada se i u kom trenutku šta uključuje i šta isključuje, ona takođe doprinosi uštedi energenta od nekih 3 do 5%, jer tačno na vreme odrađuje pojedine operacije, te u toku rada grejnog sistema "prazni hod" svodi na najmanju moguću meru. Međutim ko očekuje da će ugradnjom automatike u sistem grejanja smanjiti potrošnju energenta za 30% i više, taj bolje da pored kamina čita neku literaturu sa potpisom braće Grima!