понедељак, 14. октобар 2019.

Digitalni regulator centralnog grejanja HeatOn WCHR-01

Cena: 125 EUR
(u cenu nije uračunata ugradnja)

Trenutno nema na lageru!


e-mail adresa za naručivanje:
stsrdjan@yahoo.com


Prodaja i preko internet portala


PRE NARUČIVANJA OBAVEZNO PROČITATI!


Uslovi kupovine koje je propisao proizvođač:

  • Pri naručivanju, a pre nego što uređaj bude otpremljen, kupac je u obavezi da dostavi svoje ime i prezime, broj telefona, adresu na kojoj se uređaj isporučuje, kao i adresu lokacije na kojoj će uređaj biti instaliran.

  • Samo ukoliko kupac dostavi sve tražene podatke, uređaj će mu biti otpremljen, ostvariće pravo na garanciju i tehničku podršku prilikom montaže i prvog puštanja u rad (telefonskim putem).

  • Kupac neće biti u mogućnosti da kupi uređaj ukoliko ima nameru da ga instalira na teritoriji Hrvatske, BiH i Slovenije. (prodaju u navedenim državama pokriva drugi distributer)

  • Kupac može da posreduje, tj. može da kupi uređaj za drugog krajnjeg korisnika, međutim krajnji korisnik ne sme da instalira uređaj na teritoriji Hrvatske, BiH i Slovenije.

  • Ukoliko kupac ne dostavi istinite podatke, pa se za to naknadno sazna, momentalno gubi pravo na garanciju, tehničku podršku i održavanje.

  • Ukoliko kupac želi da proda uređaj drugom licu, tj. da otuđi uređaj u toku garantnog roka, u obavezi je da dostavi ime i prezime, broj telefona, adresu lica koje postaje vlasnik uređaja, kao i adresu lokacije na kojoj će uređaj biti instaliran.

  • Za uređaje onih kupaca koji su u posed istog došli mimo Srkson bloga ili oglasa na KP portalu, odnosno došli su preko drugih kanala ili na bilo koji drugi način, nemamo nikakvu obavezu da takve uređaje održavamo.


GREJETE SE NA PELET, DRVA, UGALJ, ULJE?
IMATE MEŠNI VENTIL U SISTEMU?

OVO JE ONO ŠTO VAM TREBA!


Uštedite na grejanju, povećajte komfor, ne regulišite temperature prostorija zatvaranjem ventila na radijatorima, termoglavama  ili otvaranjem prozora! Isporučite u grejni prostor "samo" onoliko toplotne energije koliko je potrebno.

UPUTSTVO:   Kliknite OVDE!

POVEZIVANJE:  Kliknite OVDE!

Uređaj HeatOn WCHR-01 je digitalni regulator centralnog grejanja vođen spoljnom temperaturom, a namenjen je za regulaciju jednog kruga grejanja iz bilo kog izvora toplote - kotla, pod uslovom da taj izvor toplote  - kotao  daje dovoljnu količinu toplotne energije.
Ovakav uređaj, tj. sistem  automatske regulacije grejanja, donosi znatne uštede u potrošnji energenta i povećava komfor.   Isti održava konstantnu sobnu temperaturu bez obzira na promenu spoljne temperature.
Regulacija grejanja prema spoljnoj temperaturi podrazumeva direktnu vezu između spoljne temperature i temperature polaznog voda ka radijatorima. Da se postigne tražena sobna temperatura i da se ista održi, brigu vodi ovaj  digitalni regulator  tako  što  povećava temperaturu vode u polaznom vodu ka radijatorima  srazmerno  smanjenju  spoljne temperature.
Odnosi između spoljne temperature i polazne temperature za grejanje, zadati su kao krive grejanja, tj. kao „ referentne temperature“ . Izborom „ referentne temperature“ bira se kriva grejanja  čija se vrednost referentne temperature nalazi na preseku te krive pri spoljnoj temperaturi od -10° C. Koja će se kriva, tj. referentna temperatura izabrati, zavisi od vrste grejnog tela (radijatori ili podno grejanje), toplotne izolacije, kao i od lokacije objekta koji grejemo.

Princip rada:
Ovaj sistem regulacije poseduje senzor spoljne temperature, senzor temperature polaznog voda, a u grejnom sistemu zahteva 3-kraki ili 4-kraki mešni ventil sa motornim pogonom,   kao i  pumpu u krugu grejanja. Regulator HeatOn WCHR-01 će na osnovu izmerene spoljne temperature, tražene sobne temperature i izabrane krive grejanja, izračunati potrebnu polaznu temperaturu,   pa će pomoću motorizovanog mešnog ventila i pumpe isporučiti toplu vodu tražene temperature prema grejnim telima  - radijatorima  u objektu.Trenutna verzija uređaja koja se isporučuje:
   * HW: ver.1.8
   * SW: ver.3.2

Sadržaj pakovanja:
   * Uređaj HeatOn WCHR-01
   * Senzor spoljne temperature (kabl 1,5m)
   * Senzor temperature polaznog voda (kabl 1,5m)
   * Senzor temperature izvora toplote  - kotla  (kabl 1,5m)
   * Pribor za montažu
   * Uputstvo
   * Garancija: 2 godine (garantni rok startuje od datuma kupovine uređaja)