уторак, 22. новембар 2016.

Povezivanje HeatOn WCHR-01 sa sistemom grejanja na pelet sa četvorokrakim mešnim ventilom i kontrola pumpe u kotlovskom krugu!


PAŽNJA!
Sve šeme na mom blogu su važeće u trenutku preuzimanja istih sa bloga i informativne su prirode. Zadržavam pravo na izmene zbog razvoja i unapređenja. Može doći do izmena u tehničkom opisu i karakteristikama. 
Molim vas da tekst koji sledi pročitate sa velikim razumevanjem i koncentracijom! Ukoliko niste usvojili sve što je napisano ili vam i najmanja sitnica nije jasna, molim da ne ulazite ni u kakve zahvate jer ćete time sami sebi napraviti veću štetu nego korist!!!

Srđan Stanković ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno povezane instalacije.
=============================================


OVO NIJE SAMO JOŠ JEDAN TERMOSTAT!


          Uštedite na grejanju, povećajte komfor, ne regulišite temperature prostorija zatvaranjem ventila na radijatorima ili otvaranjem prozora! Isporučite u grejni prostor "samo" onoliko toplotne energije koliko je potrebno!
          Kada u referentnoj sobi (tamo gde stoji sobni termostat) postoji potreba za grejanjem, onda taj sobni termostat preko svog bežičnog prijemnika-relea aktivira poseban dodatni rele (koji ima minimum tri radna i tri mirna kontakta), te preko prvog radnog kontakata uključuje kotao-gorionik, preko drugog uključuje pumpu u kotlovskom krugu i preko trećeg na priključcima za sobni termostat istovremeno daje impuls HeatOn WCHR-01 .  Preporuka je da kupite postolje za taj dodatni rele, lakšeg povezivanja radi.


          Ovakva izvedba, da se pumpa u kotlovskom krugu uključuje istovremeno kada i kotao-gorionik, potpuno je prihvatljiva.

          Separacija grejnog sistema (sa četvorokrakim mešnim ventilom) na primarni-kotlovski krug i sekundarni-potrošački krug se gotovo uvek izvodi sa dve pumpe (za svaki krug posebno), kao i sa hidrauličnom skretnicom kako je prikazano na fotografijama ispod:
Na fotografijama iznad pumpa u kotlovskom krugu nalazi se u sklopu kotla (integrisana pumpa) i tu pumpu obično kontroliše elektronika kotla.


          HeatOn WCHR-01 (ako je setovana MIN temp. izvora topline: 67°C) prilikom hladnog starta, a preko aktuatora-motora drži zatvoren četvorokraki mešni ventil i time potpuno odvaja kotlovski krug od radijatorskog kruga grejanja, te voda cirkuliše samo u krugu kotla tj. u samom kotlu.
Potpuno zatvoren četvorokraki mešni ventil i odvojen kotlovski od radijatorskog kruga grejanja.

          Tom cirkulacijom se voda unutar kotla greje ravnomerno. Bez te cirkulacije voda bi se u gornjoj zoni kotla grejala  više nego u donjoj zoni kotla. Međutim, kada bi se pumpa u kotlovskom krugu uključivala na 60°C preko kapilarnog ili nekog drugog termostata (čija je kapilara-sonda u čauri kotla), ili preko elektronike kotla - došlo bi do mešanja hladnije vode iz donje zone kotla sa vrelom vodom iz gornje zone kotla, pa bi temperatura vode malo pala, te bi  onda odreagovao kapilarni termostat ili elektronika kotla, te isključio na kratko pumpu u kotlovskom krugu da se opet dosegne 60°C u kotlu i tako u krug. Kod ovakve postavke skoro je pa sigurno da će doći do neželjene kondenzacije na povratu u kotao!
         
          Zato predlažem da pumpa u kotlovskom krugu radi uvek kada radi i kotao-gorionik. Naravno, četvorokraki mešni ventil je zatvoren sve vreme dok se na senzoru izvora toplote-kotla HeatOn WCHR-01  (a koji se nalazi u čauri

Koristi se za termostate i senzore u KGH sistemima za zaštitu senzora od raznih medijuma i radnih pritisaka. Urađena je od mesinga, za srednje temperature do 130 °C, pogodna je za upotrebu sa vodom po DIN standardu i sa neagresivnim medijumima.

na potisnom vodu iz kotla ili u čauri u samom kotlu) ne očita 67°C, i tada HeatOn WCHR-01 uključuje pumpu u radijatorskom krugu i istog momenta preko aktuatora-motora kreće da otvara četvorokraki mešni ventil.
Start otvaranja četvorokrakog mešnog ventila s desna na levo.

          Tog trenutka dolazi do mešanja vruće vode iz potisne cevi kotla (u manjem protoku) sa hladnom vodom povrata iz radijatora (u većem protoku). Senzor polaznog voda ka radijatorima  (koji se nalazi u čauri posle pumpe u radijatorskom krugu)

Uz HeatOn WCHR-01 isporučuju se i tri senzora:
1. Senzor polaznog voda ka radijatorima sa standardnom dužinom kabla od 2m;
2. Senzor izvora toplote (kotla ili akumulatora toplote) sa standardnom dužinom kabla od 3m;
3. Senzor spoljne temperature sa standardnom dužinom kabla od 5m; 

To je ista čaura koja se koristi i za montažu aksijalnog termometra na samu cev. Preporuka je stavljati senzore u te čaure koje su uronjene do sredine cevi te je očitavanje preciznije. Prijanjati senzor uz cev i vezivati ih plastičnim vezicama, te nakon toga izolovati ih,  je pase. Majstori čauru stavljaju u T nastavak samih bakarnih cevi, a kad se stavi senzor u čauru, obavezno se rupa čaure oko senzora popuni kuhinjskom aluminijumskom folijom.

očitava povećanje temperature, HeatOn WCHR-01 nastavlja da otvara četvorokraki mešni ventil sve dok taj senzor ne očita zadatu temperaturu ka radijatorima i onda zaustavlja otvaranje četvorokrakog mešnog ventila, a preko aktuatora-motora, npr. SELTRON PROMIX AVC05.

          Onda on tu balanslira, otvara-zatvara četvorokraki mešni ventil i održava konstantnu temperaturu prema radijatorima. Sve vreme obe pumpe rade sinhronizovano (podešene u istoj brzini, I, II ili III) i voda u celom sistemu ima ujednačen protok.


Savet 1:
Valjalo bi da pumpe budu identične i da ih uvek držite na najmanjoj brzini I, a samo po potrebi, kada je ciča zima, povećajte brzinu, prvo sa I na II, pa sa II na III.

Savet 2:
Težite da pritisak u sistemu u toku grejanja bude maksimalno 1,5 bar. Brzina pumpi utiče na pritisak, pa ako je brzina pumpi na III, te pritisak prelazi 1,5 bar, onda ispustite malo vode iz sistema i doterajte da manometar pokazuje 1,5 bar. U hladnom sistemu, kao i dok pumpe miruju, pritisak  treba da bude između 1,2 bara i 1,3 bara.

           Preporučljiivo je da se na sve četiri strane četvorokrakog mešnog ventila stave termometri da bi se pratile temperature polaza i povrata oba kruga, a na polaznom vodu ka radijatorma preporučljivo je staviti termomanometar, da bi se pored temperature pratio i pritisak vode u sistemu.

          Treba imati na umu da je cilj kod ovako izbalansiranog sistema da kotlovski krug radi na što višoj nominalno-radnoj temperaturi (radna temperatura kotlova je od 72°C do 86°C - misli se na temperaturu vode u kotlu) i njeno održavanje minimalnom snagom gorionika, odnosno da kotao radi u modulaciji (tada je stepen iskoršćenja najveći). U isto vreme motorizovanim četvorokrakim mešnim ventilom, u kombinaciji sa HeatOn WCHR-01 ili nekim drugim regulatorom-automatikom, obezbediti da radijatorski krug radi na što nižoj temperaturi, a da se pritom zadovolje toplotni gubici objekta koji se greje. Radna temperatura radijatora, za koliko-toliko zadovoljavajuće izolovane grejne prostore, kreće se  od 33°C do 47°C, a po potrebi i više, kada je ciča zima. Ukoliko je zadovoljena nominalno-radna temperatura kotla, onda će skoro sigurno biti i zadovoljena najvažnija temperatura u sistemu, a to je temperatura povratnog voda u kotao, tzv. temperatura "tačke rose", koja treba da iznosi 65°C i više! Toleriše se da ova temperatura bude i 55°C i više, ali nikako ispod 55°C. Ukoliko se temperatura povratnog voda, odnosno temperatura "tačke rose" dostiže tromo onda povećajte brzinu obe pumpe sa I na II, odnosno sa II na III, po potrebi.

          Rezime svega je da sobni termostat u referentnoj sobi što ređe reaguje (pali-gasi kotao-gorionik), odnosno treba težiti da pri bilo kojoj spoljnoj temperaturi sistem bude u balansu, tj. da je proizvedena toplotna energija jednaka potrošenoj. Samim tim se izbegava često paljenje i gašenje gorionika u toku dana, a što se najefikasnije postiže sobnim temperaturnim korektorom, no o njemu nekom drugom prilikom. Radijatori bi trebalo da budu uvek, ali uvek, topli-mlaki, na sobnom termostatu za 0,2°C nezadovoljena zadata sobna temperatura, što implicira da kotao-gorionik non-stop radi u modulaciji na minimalnoj snazi i time održava gore pomenutu nominalno-radnu temperaturu vode (od 72°C do 86°C) u kotlu, tj. u kotlovskom krugu. Ovim je i potrošnja energenta minimalna, što je primarni cilj svakog korisnika-potrošača!

E tada taj sistem grejanja radi kako treba!
          Kada se u sobi dosegne zadata temperatura, sobni termostat šalje komandu bežičnom prijemniku-releu da isključi gorionik-kotao preko radnog kontakta posebnog relea, a u isto vreme preko drugog radnog kontakta gasi pumpu u kotlovskom krugu. To je vrlo bitan momenat jer HeatOn WCHR-01 poseduje mod SNIŽENO. Ako je tako setovan, bez obzira što je sobni termostat isključio gorionik-kotao, grejanje se nastavlja po sniženoj temperaturi sve dok temperatura vode u kotlu ne padne na setovanih 67°C. Tog trenutka HeatOn WCHR-01 preko aktuatora-motora zatvara četvorokraki mešni ventil i isključuje pumpu u radijatorskom krugu. U toku rada sistema u modu SNIŽENO, da ne bi pumpa u kotlovskom krugu bila isključena od strane sobnog termostata, a da obe pumpe ostanu da rade sinhronizovano,  tj. da protok vode u sistemu ostane ujednačen, preko mirnog kontakta dodatnog relea pumpa u kotlovskom krugu ulazi u paralelnu vezu sa pumpom u radijatorskom krugu, te rade sinhronizovano sve do pada temperature vode u kotlu  od 67°C kada se sve isključuje, a četvorokraki mešni ventil odlazi u zatvaranje. Kod ovakve izvedbe, gde rad pumpe u kotlovskom krugu ne kontroliše elektronika kotla, nije potreban kapilarni ili neki drugi termostat (čija je kapilara-sonda u čauri kotla) da uključuje i isključuje pumpu u kotlovskom krugu, na nekim na njemu setovanim temperaturama, već taj dodatni rele povezan prema datoj šemi.


Kod paralelne veze pumpi, OBAVEZAN uslov je da pumpa u kotlovskom krugu bude na istoj fazi kao i HeatOn WCHR-01 - recimo (R).


          Kada sobni termostat ponovo pošalje komandu za uključenje gorionika-kotla, topla voda u kotlu  biće na nekih, npr. 62°C (za toliko će u nekom vremenskom intervalu od isključenja do sledećeg uključenja pasti temperatura vode u kotlu sa onih 67°C kada je četvorokraki mešni ventil otišao u zatvaranje), onda će biti potrebno kraće vreme da temperatura vode u kotlu dosegne setovanih 67°C i da četvorokraki mešni ventil krene u otvaranje, odnosno da ponovo počne grejanje uključivanjem radijatorske pumpe preko HeatOn WCHR-01.

         
          Automatika u sistemima grejanja je prisutna da pruži komfor, da ne razmišljamo o otvorenosti mešnog ventila, kada se i u kom trenutku šta uključuje i šta isključuje. Ona takođe doprinosi uštedi energenta od nekih 3 do 5%, jer tačno na vreme odrađuje pojedine operacije, te u toku rada grejnog sistema "prazan hod" svodi na najmanju moguću meru. Međutim, ko očekuje da će ugradnjom automatike u sistem grejanja smanjiti potrošnju energenta za 30% i više, taj bolje da pored kamina čita neku literaturu sa potpisom braće Grima!23 коментара:

 1. Bravo za trud i znanje, ali i volju za djeljenjem korisnih informacija!

  ОдговориИзбриши
 2. Još da sastaviš neku ekipu koja će ovo da implementira po kotlarnicama širom Srbije bio bi pun pogodak.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Možda ekipu za implementaciju i nije tako teško sastaviti, ali je teško širom Srbije naići na ekipu ljudi sa nivoom svesti da prepoznaju da im je ovo zaista potrebno, a ne da misle kako je to još jedna prevara u nizu.

   Избриши
 3. Pratim šta pišete i želim u svoje ime a verujem i ostalih koji prate vaš blog da vam zahvalim na nesebičnim savetima. Svaka kućna kotlovnica je priča za sebe a dobar deo "majstora" nikad nije čuo za većinu modernih pomagala pri radu grejanja. Možete li mi dati neku adresu gde bih vam poslao skicu moje kotlovnice, da bi mi dali korisne savete kako da sve pojednostavim i bezbednije koristim. Hvala

  ОдговориИзбриши
 4. Moze li ceo ovaj tekst da se primeni i za kotlove na cvrsto gorivo ili je ova varijanta striktno za grejanje na pelet?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Može u potpunosti. Svi temperaturni režimi ostaju isti s tim da pumpa u kotlovskom krugu treba da radi non stop.

   Избриши
 5. Koliko krugova grejanja moze da vodi HEATON WCHR-01?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ima mogućnost da upravlja jednim motorom mešnog ventila, znači može da vodi samo jedan krug grejanja.

   Избриши
  2. Srkson, pitanje. Za zastitu kotla od kondeza koristimo ESBE VTC 511,512 itd... I sada, ja nemam bafer, ali koristim zastitu jer imam veliku instalaciju..i recimo, ja stavim ventil mjesajuci ESBE VTA 522 za sanitarnu vodu, i podesim ga na 55 stepeni...i on meni mijesa i vraca vodu u kotao 55 stepeni...da li ce to funkcionisati noramlno, i ako ne, zasto? Jer odakle ventil zna je li sanitarna voda ili grijanje? Pozz

   Избриши
  3. Funkcionisaće normalno.
   Ova tema će Vam dati mnoštvo kvalitetnih odgovora: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila

   Избриши
 6. pozdrav,molim objasnjenje za sledecu semu:
  https://2.bp.blogspot.com/-GgsVJ3wUAds/WRL411K_t-I/AAAAAAAAAMI/xBoKfOj1vaQa_7L7gaMTPlgDXZIS_pPEgCLcB/s1600/Blok%2Bhidro%2Bsema.jpg
  interesuje me da li ta sema vazi za klasican kotao drvo-ugalj kao i da li je navedena automatika tu primenjiva i da li uz ovo sve primenjeno mogu na radijatore staviti termo venile.
  ovo sve pitam jer mi majstor kojem sam ovo pokazao tvrdi da je to nemoguce primeniti jer ce doci do prokuvavanja sistema jer je kotao na cvrsto gorivo trom i sporo reauguje na promene.
  zahvaljujem na odgovoru

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,

   Šema sa linka koji ste postavili važi i za klasičan kotao drvo-ugalj i navedena automatika je tu više nego primenjiva, te uz sve ovo primenjeno slobodno na radijatore stavite termo ventile. Napominjem da ukoliko je kotao na drva i ugalj, onda pumpa u kotlovskom krugu mora da radi non-stop. Temperaturu u kotlu održavajte od 72C do 86C, pritisak na 1,5 bara i biće sve u najboljem redu. I da ne zaboravim, pozdravite "majstora"!

   Избриши
 7. Pozdrav.
  Moli bih da mi objasnite kako se povezuju dva sobna termostata na jedan gorionik na pelet sa dve cirkulacione pumpe.
  Unapred hvala

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. https://stsrdjan.blogspot.com/2017/01/kontrola-dve-ili-vise-pumpi-u-dva-ili.html

   Избриши
 8. Ćao Srksone.Imam termofluxov kotao na pelet i seltronov četvorokraki mešni ventil.Pošto sam laik za ove stvari ,interesuje me da li mešni ventil kada dostigne zadanu temp. prema radijatorima(50 C) odmah krene da vraća na manju temp.Da li je to ok?Pozdrav!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da, upravo tako radi, kada se na senzoru polaznog voda dosegne zadata temperatura, regulator daje impuls motoru mešnog ventila da zatvara mešni ventil, te nakon toga konstantno održava tu zadatu temperaturu.
   U tekstu je to sve do detalja objašnjeno.
   Pozdrav!

   Избриши
 9. pozdrav,da li moze prema ovoj semi da se poveze master tech de.100 posto ga vec imam na sistemu i salus it500 termostat koji je sada povezan na gorionik
  hvala i hvala na svim semama i iscrpnim objasnjenjima

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Naravno da može, radiće perfektno! To je poljski regulator TECH EU-431N, odnosno sada pod novim nazivom TECH EU-i-1.

   Srećno!

   Избриши
 10. Pozdrav za Srđana! 1. Zanima me uloga daljnskog sobnog termostata i podešavanje HEAT-On uredjaja ukoliko temperaturu u prostorijama regulišem termo glavama? Deluje mi kao višak! Kako je podešavanje HEAT-On uredjaja bez daljiskog termostata? 2. Da li u kotlovskom krugu mogu da postavim pametnu pumpu tipa Wilo Stratos Pico ili slične? 3. Da li je hidraulična skretnica obavezna i uopšte koji je uslov za postavljanje u instalaciju? Unapred hvala puno!!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. 1. U referentnoj sobi gde se nalazi sobni termostat radijator treba da bude bez termoglave. To sam više puta naglasio u mojim postovima na forumima. HeatOn na kome nije povezan sobni termostat podešava se da radi prema svom uklopnom satu. Pažljivo i sa punom koncentracijom pročitajte uputstvo.
   2. Možete da postavite pametnu pumpu u kotlovski krug, ali za tim zaista nema potrebe - bacanje novca.
   3. Kompletan grejni sistem radi potpuno rasterećeno i separatno, školski podeljen na primarni kotlovski krug i sekundarni potrošački krug ukoliko je ugrađena hidraulična skretnica. Ukoliko imate trokraki termostatski mešni ventil u kotlovskom krugu i trokraki mešni ventil u potrošačkom krugu onda je hidraulična skretnica OBAVEZNA!

   https://www.youtube.com/watch?v=qTm2Y6h-aH8&t=

   Избриши
 11. Pozdrav Srksone, procitao Sam upustvo I samo me buni oko senzora kotla zasto on ide na potis kotla, zar nije cilj da se odrzava povrat u kotao od min. 60 stepeni za nas koji koristimo pec na pelet na pr. Alfa plam Como 15 ili Dino 17 I mozemo da precizno kontrolisemo temperaturu potisa odredjivanjem zadate temperature od na primer 65 stepeni.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Aktivacijom opcije "Rampe dizanja" (u meniju na HeatOn-u), te da se grejanje aktivira kada je u kotlu minimum 67C (Min. temp. izvora topline) može se lepo izbalansirati grejni sistem da u povratu prema kotlu ima konstantno preko 60C. Time je uslov za senzor temperature povrata izbegnut.

   Избриши