уторак, 22. новембар 2016.

Povezivanje HeatOn WCHR-01 sa sistemom grejanja na pelet sa četvorokrakim mešnim ventilom i kontrola pumpe u kotlovskom krugu!


PAŽNJA!
Sve šeme na mom blogu su važeće u trenutku preuzimanja istih sa bloga i informativne su prirode. Zadržavam pravo na izmene zbog razvoja i unapređenja. Može doći do izmena u tehničkom opisu i karakteristikama. 
Molim vas da tekst koji sledi pročitate sa velikim razumevanjem i koncentracijom! Ukoliko niste usvojili sve što je napisano ili vam i najmanja sitnica nije jasna, molim da ne ulazite ni u kakve zahvate jer ćete time sami sebi napraviti veću štetu nego korist!!!

Srđan Stanković ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno povezane instalacije.
=============================================


OVO NIJE SAMO JOŠ JEDAN TERMOSTAT!


          Uštedite na grejanju, povećajte komfor, ne regulišite temperature prostorija zatvaranjem ventila na radijatorima ili otvaranjem prozora! Isporučite u grejni prostor "samo" onoliko toplotne energije koliko je potrebno!
          Kada u referentnoj sobi (tamo gde stoji sobni termostat) postoji potreba za grejanjem, onda taj sobni termostat preko svog bežičnog prijemnika-relea aktivira poseban dodatni rele (koji ima minimum tri radna i tri mirna kontakta), te preko prvog radnog kontakata uključuje kotao-gorionik, preko drugog uključuje pumpu u kotlovskom krugu i preko trećeg na priključcima za sobni termostat istovremeno daje impuls HeatOn WCHR-01 .  Preporuka je da kupite postolje za taj dodatni rele, lakšeg povezivanja radi.


          Ovakva izvedba, da se pumpa u kotlovskom krugu uključuje istovremeno kada i kotao-gorionik, potpuno je prihvatljiva.

          Separacija grejnog sistema (sa četvorokrakim mešnim ventilom) na primarni-kotlovski krug i sekundarni-potrošački krug se gotovo uvek izvodi sa dve pumpe (za svaki krug posebno), kao i sa hidrauličnom skretnicom kako je prikazano na fotografijama ispod:
Na fotografijama iznad pumpa u kotlovskom krugu nalazi se u sklopu kotla (integrisana pumpa) i tu pumpu obično kontroliše elektronika kotla.


          HeatOn WCHR-01 (ako je setovana MIN temp. izvora topline: 67°C) prilikom hladnog starta, a preko aktuatora-motora drži zatvoren četvorokraki mešni ventil i time potpuno odvaja kotlovski krug od radijatorskog kruga grejanja, te voda cirkuliše samo u krugu kotla tj. u samom kotlu.
Potpuno zatvoren četvorokraki mešni ventil i odvojen kotlovski od radijatorskog kruga grejanja.

          Tom cirkulacijom se voda unutar kotla greje ravnomerno. Bez te cirkulacije voda bi se u gornjoj zoni kotla grejala  više nego u donjoj zoni kotla. Međutim, kada bi se pumpa u kotlovskom krugu uključivala na 60°C preko kapilarnog ili nekog drugog termostata (čija je kapilara-sonda u čauri kotla), ili preko elektronike kotla - došlo bi do mešanja hladnije vode iz donje zone kotla sa vrelom vodom iz gornje zone kotla, pa bi temperatura vode malo pala, te bi  onda odreagovao kapilarni termostat ili elektronika kotla, te isključio na kratko pumpu u kotlovskom krugu da se opet dosegne 60°C u kotlu i tako u krug. Kod ovakve postavke skoro je pa sigurno da će doći do neželjene kondenzacije na povratu u kotao!
         
          Zato predlažem da pumpa u kotlovskom krugu radi uvek kada radi i kotao-gorionik. Naravno, četvorokraki mešni ventil je zatvoren sve vreme dok se na senzoru izvora toplote-kotla HeatOn WCHR-01  (a koji se nalazi u čauri

Koristi se za termostate i senzore u KGH sistemima za zaštitu senzora od raznih medijuma i radnih pritisaka. Urađena je od mesinga, za srednje temperature do 130 °C, pogodna je za upotrebu sa vodom po DIN standardu i sa neagresivnim medijumima.

na potisnom vodu iz kotla ili u čauri u samom kotlu) ne očita 67°C, i tada HeatOn WCHR-01 uključuje pumpu u radijatorskom krugu i istog momenta preko aktuatora-motora kreće da otvara četvorokraki mešni ventil.
Start otvaranja četvorokrakog mešnog ventila s desna na levo.

          Tog trenutka dolazi do mešanja vruće vode iz potisne cevi kotla (u manjem protoku) sa hladnom vodom povrata iz radijatora (u većem protoku). Senzor polaznog voda ka radijatorima  (koji se nalazi u čauri posle pumpe u radijatorskom krugu)

Uz HeatOn WCHR-01 isporučuju se i tri senzora:
1. Senzor polaznog voda ka radijatorima sa standardnom dužinom kabla od 2m;
2. Senzor izvora toplote (kotla ili akumulatora toplote) sa standardnom dužinom kabla od 3m;
3. Senzor spoljne temperature sa standardnom dužinom kabla od 5m; 

To je ista čaura koja se koristi i za montažu aksijalnog termometra na samu cev. Preporuka je stavljati senzore u te čaure koje su uronjene do sredine cevi te je očitavanje preciznije. Prijanjati senzor uz cev i vezivati ih plastičnim vezicama, te nakon toga izolovati ih,  je pase. Majstori čauru stavljaju u T nastavak samih bakarnih cevi, a kad se stavi senzor u čauru, obavezno se rupa čaure oko senzora popuni kuhinjskom aluminijumskom folijom.

očitava povećanje temperature, HeatOn WCHR-01 nastavlja da otvara četvorokraki mešni ventil sve dok taj senzor ne očita zadatu temperaturu ka radijatorima i onda zaustavlja otvaranje četvorokrakog mešnog ventila, a preko aktuatora-motora, npr. SELTRON PROMIX AVC05.

          Onda on tu balanslira, otvara-zatvara četvorokraki mešni ventil i održava konstantnu temperaturu prema radijatorima. Sve vreme obe pumpe rade sinhronizovano (podešene u istoj brzini, I, II ili III) i voda u celom sistemu ima ujednačen protok.


Savet 1:
Valjalo bi da pumpe budu identične i da ih uvek držite na najmanjoj brzini I, a samo po potrebi, kada je ciča zima, povećajte brzinu, prvo sa I na II, pa sa II na III.

Savet 2:
Težite da pritisak u sistemu u toku grejanja bude maksimalno 1,5 bar. Brzina pumpi utiče na pritisak, pa ako je brzina pumpi na III, te pritisak prelazi 1,5 bar, onda ispustite malo vode iz sistema i doterajte da manometar pokazuje 1,5 bar. U hladnom sistemu, kao i dok pumpe miruju, pritisak  treba da bude između 1,2 bara i 1,3 bara.

           Preporučljiivo je da se na sve četiri strane četvorokrakog mešnog ventila stave termometri da bi se pratile temperature polaza i povrata oba kruga, a na polaznom vodu ka radijatorma preporučljivo je staviti termomanometar, da bi se pored temperature pratio i pritisak vode u sistemu.

          Treba imati na umu da je cilj kod ovako izbalansiranog sistema da kotlovski krug radi na što višoj nominalno-radnoj temperaturi (radna temperatura kotlova je od 72°C do 86°C - misli se na temperaturu vode u kotlu) i njeno održavanje minimalnom snagom gorionika, odnosno da kotao radi u modulaciji (tada je stepen iskoršćenja najveći). U isto vreme motorizovanim četvorokrakim mešnim ventilom, u kombinaciji sa HeatOn WCHR-01 ili nekim drugim regulatorom-automatikom, obezbediti da radijatorski krug radi na što nižoj temperaturi, a da se pritom zadovolje toplotni gubici objekta koji se greje. Radna temperatura radijatora, za koliko-toliko zadovoljavajuće izolovane grejne prostore, kreće se  od 33°C do 47°C, a po potrebi i više, kada je ciča zima. Ukoliko je zadovoljena nominalno-radna temperatura kotla, onda će skoro sigurno biti i zadovoljena najvažnija temperatura u sistemu, a to je temperatura povratnog voda u kotao, tzv. temperatura "tačke rose", koja treba da iznosi 65°C i više! Toleriše se da ova temperatura bude i 55°C i više, ali nikako ispod 55°C. Ukoliko se temperatura povratnog voda, odnosno temperatura "tačke rose" dostiže tromo onda povećajte brzinu obe pumpe sa I na II, odnosno sa II na III, po potrebi.

          Rezime svega je da sobni termostat u referentnoj sobi što ređe reaguje (pali-gasi kotao-gorionik), odnosno treba težiti da pri bilo kojoj spoljnoj temperaturi sistem bude u balansu, tj. da je proizvedena toplotna energija jednaka potrošenoj. Samim tim se izbegava često paljenje i gašenje gorionika u toku dana, a što se najefikasnije postiže sobnim temperaturnim korektorom, no o njemu nekom drugom prilikom. Radijatori bi trebalo da budu uvek, ali uvek, topli-mlaki, na sobnom termostatu za 0,2°C nezadovoljena zadata sobna temperatura, što implicira da kotao-gorionik non-stop radi u modulaciji na minimalnoj snazi i time održava gore pomenutu nominalno-radnu temperaturu vode (od 72°C do 86°C) u kotlu, tj. u kotlovskom krugu. Ovim je i potrošnja energenta minimalna, što je primarni cilj svakog korisnika-potrošača!

E tada taj sistem grejanja radi kako treba!
          Kada se u sobi dosegne zadata temperatura, sobni termostat šalje komandu bežičnom prijemniku-releu da isključi gorionik-kotao preko radnog kontakta posebnog relea, a u isto vreme preko drugog radnog kontakta gasi pumpu u kotlovskom krugu. To je vrlo bitan momenat jer HeatOn WCHR-01 poseduje mod SNIŽENO. Ako je tako setovan, bez obzira što je sobni termostat isključio gorionik-kotao, grejanje se nastavlja po sniženoj temperaturi sve dok temperatura vode u kotlu ne padne na setovanih 67°C. Tog trenutka HeatOn WCHR-01 preko aktuatora-motora zatvara četvorokraki mešni ventil i isključuje pumpu u radijatorskom krugu. U toku rada sistema u modu SNIŽENO, da ne bi pumpa u kotlovskom krugu bila isključena od strane sobnog termostata, a da obe pumpe ostanu da rade sinhronizovano,  tj. da protok vode u sistemu ostane ujednačen, preko mirnog kontakta dodatnog relea pumpa u kotlovskom krugu ulazi u paralelnu vezu sa pumpom u radijatorskom krugu, te rade sinhronizovano sve do pada temperature vode u kotlu  od 67°C kada se sve isključuje, a četvorokraki mešni ventil odlazi u zatvaranje. Kod ovakve izvedbe, gde rad pumpe u kotlovskom krugu ne kontroliše elektronika kotla, nije potreban kapilarni ili neki drugi termostat (čija je kapilara-sonda u čauri kotla) da uključuje i isključuje pumpu u kotlovskom krugu, na nekim na njemu setovanim temperaturama, već taj dodatni rele povezan prema datoj šemi.


Kod paralelne veze pumpi, OBAVEZAN uslov je da pumpa u kotlovskom krugu bude na istoj fazi kao i HeatOn WCHR-01 - recimo (R).


          Kada sobni termostat ponovo pošalje komandu za uključenje gorionika-kotla, topla voda u kotlu  biće na nekih, npr. 62°C (za toliko će u nekom vremenskom intervalu od isključenja do sledećeg uključenja pasti temperatura vode u kotlu sa onih 67°C kada je četvorokraki mešni ventil otišao u zatvaranje), onda će biti potrebno kraće vreme da temperatura vode u kotlu dosegne setovanih 67°C i da četvorokraki mešni ventil krene u otvaranje, odnosno da ponovo počne grejanje uključivanjem radijatorske pumpe preko HeatOn WCHR-01.

         
          Automatika u sistemima grejanja je prisutna da pruži komfor, da ne razmišljamo o otvorenosti mešnog ventila, kada se i u kom trenutku šta uključuje i šta isključuje. Ona takođe doprinosi uštedi energenta od nekih 3 do 5%, jer tačno na vreme odrađuje pojedine operacije, te u toku rada grejnog sistema "prazan hod" svodi na najmanju moguću meru. Međutim, ko očekuje da će ugradnjom automatike u sistem grejanja smanjiti potrošnju energenta za 30% i više, taj bolje da pored kamina čita neku literaturu sa potpisom braće Grima!42 коментара:

 1. Bravo za trud i znanje, ali i volju za djeljenjem korisnih informacija!

  ОдговориИзбриши
 2. Još da sastaviš neku ekipu koja će ovo da implementira po kotlarnicama širom Srbije bio bi pun pogodak.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Možda ekipu za implementaciju i nije tako teško sastaviti, ali je teško širom Srbije naići na ekipu ljudi sa nivoom svesti da prepoznaju da im je ovo zaista potrebno, a ne da misle kako je to još jedna prevara u nizu.

   Избриши
 3. Pratim šta pišete i želim u svoje ime a verujem i ostalih koji prate vaš blog da vam zahvalim na nesebičnim savetima. Svaka kućna kotlovnica je priča za sebe a dobar deo "majstora" nikad nije čuo za većinu modernih pomagala pri radu grejanja. Možete li mi dati neku adresu gde bih vam poslao skicu moje kotlovnice, da bi mi dali korisne savete kako da sve pojednostavim i bezbednije koristim. Hvala

  ОдговориИзбриши
 4. Moze li ceo ovaj tekst da se primeni i za kotlove na cvrsto gorivo ili je ova varijanta striktno za grejanje na pelet?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Može u potpunosti. Svi temperaturni režimi ostaju isti s tim da pumpa u kotlovskom krugu treba da radi non stop.

   Избриши
 5. Koliko krugova grejanja moze da vodi HEATON WCHR-01?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ima mogućnost da upravlja jednim motorom mešnog ventila, znači može da vodi samo jedan krug grejanja.

   Избриши
  2. Srkson, pitanje. Za zastitu kotla od kondeza koristimo ESBE VTC 511,512 itd... I sada, ja nemam bafer, ali koristim zastitu jer imam veliku instalaciju..i recimo, ja stavim ventil mjesajuci ESBE VTA 522 za sanitarnu vodu, i podesim ga na 55 stepeni...i on meni mijesa i vraca vodu u kotao 55 stepeni...da li ce to funkcionisati noramlno, i ako ne, zasto? Jer odakle ventil zna je li sanitarna voda ili grijanje? Pozz

   Избриши
  3. Funkcionisaće normalno.
   Ova tema će Vam dati mnoštvo kvalitetnih odgovora: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-mjesajuceg-ventila

   Избриши
 6. pozdrav,molim objasnjenje za sledecu semu:
  https://2.bp.blogspot.com/-GgsVJ3wUAds/WRL411K_t-I/AAAAAAAAAMI/xBoKfOj1vaQa_7L7gaMTPlgDXZIS_pPEgCLcB/s1600/Blok%2Bhidro%2Bsema.jpg
  interesuje me da li ta sema vazi za klasican kotao drvo-ugalj kao i da li je navedena automatika tu primenjiva i da li uz ovo sve primenjeno mogu na radijatore staviti termo venile.
  ovo sve pitam jer mi majstor kojem sam ovo pokazao tvrdi da je to nemoguce primeniti jer ce doci do prokuvavanja sistema jer je kotao na cvrsto gorivo trom i sporo reauguje na promene.
  zahvaljujem na odgovoru

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani,

   Šema sa linka koji ste postavili važi i za klasičan kotao drvo-ugalj i navedena automatika je tu više nego primenjiva, te uz sve ovo primenjeno slobodno na radijatore stavite termo ventile. Napominjem da ukoliko je kotao na drva i ugalj, onda pumpa u kotlovskom krugu mora da radi non-stop. Temperaturu u kotlu održavajte od 72C do 86C, pritisak na 1,5 bara i biće sve u najboljem redu. I da ne zaboravim, pozdravite "majstora"!

   Избриши
 7. Pozdrav.
  Moli bih da mi objasnite kako se povezuju dva sobna termostata na jedan gorionik na pelet sa dve cirkulacione pumpe.
  Unapred hvala

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. https://stsrdjan.blogspot.com/2017/01/kontrola-dve-ili-vise-pumpi-u-dva-ili.html

   Избриши
 8. Ćao Srksone.Imam termofluxov kotao na pelet i seltronov četvorokraki mešni ventil.Pošto sam laik za ove stvari ,interesuje me da li mešni ventil kada dostigne zadanu temp. prema radijatorima(50 C) odmah krene da vraća na manju temp.Da li je to ok?Pozdrav!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da, upravo tako radi, kada se na senzoru polaznog voda dosegne zadata temperatura, regulator daje impuls motoru mešnog ventila da zatvara mešni ventil, te nakon toga konstantno održava tu zadatu temperaturu.
   U tekstu je to sve do detalja objašnjeno.
   Pozdrav!

   Избриши
 9. pozdrav,da li moze prema ovoj semi da se poveze master tech de.100 posto ga vec imam na sistemu i salus it500 termostat koji je sada povezan na gorionik
  hvala i hvala na svim semama i iscrpnim objasnjenjima

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Naravno da može, radiće perfektno! To je poljski regulator TECH EU-431N, odnosno sada pod novim nazivom TECH EU-i-1.

   Srećno!

   Избриши
 10. Pozdrav za Srđana! 1. Zanima me uloga daljnskog sobnog termostata i podešavanje HEAT-On uredjaja ukoliko temperaturu u prostorijama regulišem termo glavama? Deluje mi kao višak! Kako je podešavanje HEAT-On uredjaja bez daljiskog termostata? 2. Da li u kotlovskom krugu mogu da postavim pametnu pumpu tipa Wilo Stratos Pico ili slične? 3. Da li je hidraulična skretnica obavezna i uopšte koji je uslov za postavljanje u instalaciju? Unapred hvala puno!!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. 1. U referentnoj sobi gde se nalazi sobni termostat radijator treba da bude bez termoglave. To sam više puta naglasio u mojim postovima na forumima. HeatOn na kome nije povezan sobni termostat podešava se da radi prema svom uklopnom satu. Pažljivo i sa punom koncentracijom pročitajte uputstvo.
   2. Možete da postavite pametnu pumpu u kotlovski krug, ali za tim zaista nema potrebe - bacanje novca.
   3. Kompletan grejni sistem radi potpuno rasterećeno i separatno, školski podeljen na primarni kotlovski krug i sekundarni potrošački krug ukoliko je ugrađena hidraulična skretnica. Ukoliko imate trokraki termostatski mešni ventil u kotlovskom krugu i trokraki mešni ventil u potrošačkom krugu onda je hidraulična skretnica OBAVEZNA!

   https://www.youtube.com/watch?v=qTm2Y6h-aH8&t=

   Избриши
 11. Pozdrav Srksone, procitao Sam upustvo I samo me buni oko senzora kotla zasto on ide na potis kotla, zar nije cilj da se odrzava povrat u kotao od min. 60 stepeni za nas koji koristimo pec na pelet na pr. Alfa plam Como 15 ili Dino 17 I mozemo da precizno kontrolisemo temperaturu potisa odredjivanjem zadate temperature od na primer 65 stepeni.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Aktivacijom opcije "Rampe dizanja" (u meniju na HeatOn-u), te da se grejanje aktivira kada je u kotlu minimum 67C (Min. temp. izvora topline) može se lepo izbalansirati grejni sistem da u povratu prema kotlu ima konstantno preko 60C. Time je uslov za senzor temperature povrata izbegnut.

   Избриши
 12. Na početku moram da naglasim da se rukovodim onom narodnom da nema glupih pitanja već samo glupih odgovora i da mi se ne smejete možda nebuloznim pitanjima.
  Živim u kući korisne površine 103 kvm. Kuća je na jednom nivou sa podrumom. Izgrađena je sredinom 60-tih godina prošlog veka, sa karatavanom koji je u jako dobrom stanju. Zidovi kuće su od nekakvih šljaka blokova. Za njih sam čuo u onoj seriji gde ih Paja i Jare prevoze onom skalamerijom od kamiona od nekog Paje Mrkalja. Mislim da su to betonski blokovi koji su uz pesak imali dodatu šljaku iz tadašnjih parnih lokomotiva. Kakva je to izolacija nemam pojma, ali ne verujem da j enešto preterano dobra ali ne i baš užasna. Taj podatak nisam mogao da nadjem nigde po netu. Bilo kako bilo preko tih takvih zidova ja sam 2010. godine uradio fasadu od stiropora debljine 5 cm. Na cokli kuće koja je visoka oko 1 m nije urađena nikakva fasada već je ostao beton pokriven kulirplastom. Stolarija je promenjena pre par godina plastičnim prozorima meni sada nepoznatog profila ali znam da ima 7 komora. Stakla su troslojna klimagard. Preko leta se oseća osetna razlika u temperaturi spoljneg i unutrašnjeg stakla( dok je unutrašnje staklo hladno spoljno zna da bude toliko vruće da ne smeš da ga dodirneš).
  Instalacijsa grejanja je rađena 1996. godine i to najpre sa kotlom šporetom a 2006. godine sam taj kotao zamenio viadrusom snage 25/29 u zavisnosti da li se greje drvima ili ugljem. Kako sam posle ugradnje ovog kotla uradio fasadu video sam da je kotao postao predimenzionisan i iz kotla izbacio jedan članak i tako dobio kotao viadrus snage 22/25 u zavisnosti da li se loži drva ili ugalj. U kući su postavljeni radijatori iz Gnjilana i to 8 komada ukuopne dužine 8,6 m visine 60 cm i spirala u bojleru od 80 l u kupatilu. U instalaciji nije ugrađen mešački ventil jer su me majstori koji su to uvodili ubedili da je sistem mali i da nema svrhe za mešačkim ventilom. Da li je to pametno, dobro tj. da li su bili u pravu kada su mi to rekli nemam pojma. Uglavnom tako je napravljeno. Kako je podrum ispod jednog dela kuće a kotao stoji u uglu podruma pored dimnjaka koji je sa spoljne strane kuće jer je urađen naknadno prilikom uvođenja grejanja i koji je po sredini spoljneg dela kuće majstori su mrežu bakarnih cevi za razvod tople vode do radijatora razveli tako što su napravili dve grane. Levu i desnu. Desnu koju napaja kuhinju i spavaću sobu i levu koja napaja kupatilo, bojler, hodnik, verandu i dnevnu i dečju sobu. U desnom krilu imam 2,6 m radijatora a u onoj drugoj grani tj krilu 6 m plus spiralu u bojleru.
  Tokom korišćenja kotla šporeta tokom zime sam trošio oko 13 PRM ogrevnog drveta i to u kući koja nije imala izolaciju u to vreme. Koristio i sam ugljeve ali se ne sećam koliko uglja i drveta. Znao sam d apotrošim i 5 tona sušenog vreoca i nešto malo drveta ali koliko je to malo ne sćam se sa ove distance.
  Nakon zamene kotla nikada nisam ložio samo drva već sam uvek imao i ugalj. U poslednjih nekoliko godina kupujem prani orah iz Lubnice čija je snaga 4000Ccal po toni. Kupim 5 tona i tih 5 tona mi traju 3 zime. Pored tog uglja kupujem svake godine i 7 PRM ogrevnog drveta hrtasta, cera, goruna i sl. ali ne i bukve. Osim tog uglja i drveta svako godine takođe koristim i možda 3-4 kubika obične piljevine koju dobijam besplatno u fabrici koja je pravi u izobilju. Radi se o piljevini od abrihtera uglavnom od bora i to sirovog. Pošto se bavim i ja stolarijom pomalo imam i ja nešto piljevine koju ja napravim ali to je zanemraljiva količina možda 1 M kubni ili jedna džambo vreća. Ne mogu da procenim koliko je to u kologramima ali otprilike džak peleta kada se napuni ovom piljevinom bude težak oko 4 kg. Tu piljevinu ložim tako što je ubacujem lopatama preko drva i uglja.

  ОдговориИзбриши
 13. Ovih dana intenzivno razmišljam da pored kotla koji imam kupim i kotao za pelet. Cena gorionika koji bi mogao da namestim na postojeći kotao je zanermarljivo manja od kotla kakav je npr mareli a koji ima mnogo bolji stepen iskorišćenja. Preko svega toga viadrus stoji uz desnu ivicu podruma i ukoliko bi stavio gorionik ne bi mogao da otavaram vrata na kotlu. Pomeranje kotla bi izazvalo druge probleme jer bi zatvorio vrata od podruma, morao bi da menjam instalaciju, dimovodna cev bi postala skalamaerija itd. Preko svega toga postojeći kotao nije u cvetu mladosti bez obzira što nikada nije pregrejavan i što je radio u niskom temepreaturnom režimu. U najvećoj zimi nije prelazio 70 C i to mi je dovoljno da mi u kući bude toplo. Zaboravio sam da kažem da imam termoglave na radijatorima. Dakle zbog napred izmetih razloga ugradnja gorionika u postojeći kotao otpada.
  Moja ideja je da kupim dakle kotao na pelet, a kojiima gorionik takav da može da sagoreva i drugu vrstu goriva a ne samo pelet pri ćemu mislim na koštice višnje, šljive, eventualno kukuruz i sl. i to je otprilike kotao mareli.
  Pretpostavljam da nije komplikovano da se dogradi taj kotao, naprave skretnice ventilima kojim bi birao da li ću da koristim vioadrus ili taj drugi kotao na pelet. Fizički mogu da ga postavim sa spoljne strane podruma, u neposrednoj blizini dimnjaka (visine 7,7 m) jer imam nadstrašnicu-šupu koju koju mogu dodatno da zagradim i napravim neku vrstu kotlarnice ne samo za kotao nego i za smeštaj peleta.
  Eh sad posle ovolikog davljenja dolazimo i do pitanja.
  Da li je neophodno potrebno napraviti tj dodati u sistem mešački ventil i da li sa tri ili sa četiri kraka, da li se u takav komplikovan sistem može dodati ovaj uređaj koji služi za uštedu a koji je smislio vlasnik ovog bloga Srđan.
  I konačno da li smatrate da potrošnja peleta, koštica, kukuruza i sl. ogrevnog materijala neće u velikoj meri da nadmaši troškove nabavke drva i uglja. Drva inače nabavljam po ceni od oko 4500 din/PRM, sam ih nacepam i složim. Ugalj sa prevozom me košta oko 9.400 din/tona, koštice su oko 10000 din/t, kukuruz 18000 din/tona, pelet oko 23600 din/t.
  Nadam se da nisam "zagadio" ovaj blog ovim postom, aukoliko jesam neka bude obrisan i neka vlasnik istog primi moje izvinjenje.
  Hvala unapred i pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nažalost, kao i većini, percepcija vam je skroz pogrešna.
   Postojeći kotao nije bio srećan što je radio ispod 70C, a pogotovo što su energent bili drva i ugalj što je pogubno za njega! Taj kotao je MORAO konstantno da radi u temperaturnom režimu od 72C do 86C i da u povratu uvek ima preko 65C. To je temperaturni režim u kome je kotao najsrećniji, pogotovo ako se loži na drva i ugalj i u takvom režimu rada može da doživi duboku starost (i preko 30 godina). Nažalost taj vaš kotao je "načet" baš zato što je radio ispod 70C i ima smisla razmišljati o integrisanom kotlu na pelet baš iz ovog razloga, a ne kako vi mislite. Majstore koji su vam to nekad tako uradili, sa jednom pumpom i termoglavama, zaobiđite u širokom luku.
   Takođe zaobiđite i sve majstore koji ne znaju za sledeće:
   Bez separatisanja primarnog-kotlovskog kruga u odnosu na sekundarni-grejni krug ugradnjom hidraulične skretnice, pri čemu i primarni i sekundarni krug ima svoju zasebnu pumpu, kao i to da primarni krug ima zaštitu povratnog voda ka kotlu - antikondenzacionim ventilom, a sekundarni krug ima kontrolu temperature vode ka potrošačima - mešnim ventilom, NEMA PRAVILNO IZVEDENOG GREJNOG SISTEMA!
   Kotlovski krug treba da radi u temperaturnom režimu od 72C do 86C pri čemu u povratu ka kotlu MORA da bude 65C i više. Potrošački krug treba da radi u temperaturnom režimu od 33C do 47C pa i više u zavisnosti od izolacije objekta koji se greje.

   I ono najvažnije: Ne prelazite na grejanje na pelet ako nemate propisno i kvalitetno izolovan objekat.

   Ovo vam je ujedno i odgovor na vaše poslednje pitanje o očekivanoj potrošnji peleta u odnosu na dosadašnju potrošnju. Uradite li kvalitetnu izolaciju objekta, uz pravilno odrađen i podešen grejni sistem, nećete trošiti više od 3,5t peleta za jednu izuzetno hladnu grejnu sezonu. Čvrsto stojim iza svojih reči!

   Kao drugo dobro razmislite da li je kukuruz energent ili prehrambena odnosno industrijska biljka? Lično sam protivnik izgaranja kukuruza jer isti nije energent već hrana! Prst na čelo!

   Избриши
 14. Srđane, da nasatvim dalje sa pitanjima...da ne kažem davljenjem.
  Ne mogu tokom grejne sezone ali po završetku iste najverovatnije ću preduzeti mere da ugradim četvorokraki mešni ventil i još jednu pumpu u radijatorskom krugu pošto će postojeća ostati u kotlovskom krugu.
  Imao sma dileme da li kuiti i instalirati kotsao na pelet ili gorionik i doneo sam odluku da je ipak bolje kupiti gorionik tim pre što sam mipljenj da mi viadrus nije u lošem stanju i pored lošđeg temperaturnog režima ukojem je korišćen. Toj odluci je u veikoj meri kumovao strah da će me grejanje na pelet koštati dosta više od trenutnog na drva i ugalj.
  Bez obzira na sve voleo bih da čujem i tvoje mišljenje o ovom mom mišljenju tj odluci.
  Pored toga, imam još jednu dolemu a to je sledeće:
  Pošto je moj kotao trenutno sa 4 članka snage 20/24 KW da li kupiti gorionik Feroli koji je snage 13,7-34,1 KW, Burnit 5-30 KW, B-max 12-30 KW, Ekopell 5-30 KW. Kad budeš odgovorao na ova pitanja u prvi mah ne obraćaj pažnju na marke i njihovu reputaciju i renome na tržištu nego na činjenicu da pojedini od nabrojanih gorionika imaju bolju moć podešavanja jačine. (nisam siguran da sam se sada dobro izrazio a to nisam učinio jer se ne razumem u ovu tehnikaliju). Konkretno ja mislim da npr Feroli koji je jačine 13,7-34,1 KW na najmanjem režimu ima snagu 13,7 KW što mi u prelaznom periodu možda tj. verovatno neće trebati i da će samo zbog toga imati veću potroššnju od npr Ecopela koji ima najnižu snagu 5 KW. Možda moja logika nije normalna kada su gorionici u pitanju pa ti se zato i obraćam.
  I na kraju još jedno pitanje. Bez obzira na to koji gorionik budem kupio svi uz gorionik nude neku vrstu sobnog WIFI termostata za upravljanje gorionikom pa me interesuje ako budem kupio ovu tvoju elektroniku da li ima potrebe da kupujem i tu koju mi nude prodavci gorionika ili je ipak dovoljna samo ova tvoja.
  Hvala još jednom

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Još jednom: Ne prelazite na grejanje na pelet ako nemate propisno i kvalitetno izolovan objekat.

   Uvek razmatrati kupovinu onog gorionika sa najnižom snagom, sa odličnom modulacijom, kao i sa najboljom servisnom mrežom-uslugom. Trenutno na tržištu u Srbiji sva tri parametra zadovoljava gorionik EcoPell Guča.
   Sobni termostat koji vam nude uzmite obavezno. On nije isto što i "moja" elektronika - regulator mešnog ventila. Realno, za kvalitetan rad grejnog sistema i kompletnu kontrolu istog, potrebno je i jedno, i drugo.

   Избриши
  2. MOja kuća je poprilično dobro izolovana, sa kvalitetnom stolarijom i staklima. Čitajući ovih dana forume po internetu i ja sam došao do zaključka da je ovaj ecopell gorionik nekako "najmodularniji" ali sam ipak hteo da to proverim sa nekim upućenijim.
   za sada bi što se tiče pitanja to bilo to. zahvakjujem se. Na kraju zime počeću sa realizacijom ove investicije pa ako nešto zapne tada ili do tada biću slobodan da vam se obratim ponovo.
   Hvala na svemu.

   Избриши
 15. Poštovani,
  Interesuje me Vaše mišljenje u vezi postavljanja sonde za merenje spoljne temperature (radi određivanja temperature polaznog voda).
  Na raspolaganju su mi severna i zapadna strana kuće.
  Na obe strane bi bila zaklonjena od kiše i sunca.
  Jedina razlika je ta, što na toj zapadnoj strani postoji susedni objekat na udaljenosti od nekih 6-7m.
  Koje je po Vašem mišljenju bolje mesto za postavljanje pomenute sonde ?
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Senzor za merenje spoljne temperature postavlja se UVEK na SEVERNOJ strani objekta i to zakolonjen od sunca, kiše i direktnog udara vetra. Senzor mora da očitava realnu spoljnu temperaturu u svakom trenutku.

   Избриши
 16. Poštovani Srđane,Setovama temperatura kotla 73 stepena,termostat u referentnoj sobi podešen na 22,8,koji isključi kotao Keoo 20,kada dostigne zadatu temperaturu u sobi,ali tada je temperatura u kotlu nikad iznad 68 stepeni. Antikondezacioni postavljen na 58. Hoću reći da nikad ne dosegnem temperaturu na kojoj Vi,a i ja insistiramo(73+). Da li je to u redu?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Imate li vi mešni ventil u grejnom sistemu kojim podešavate temperaturu vode prema radijatorima? Nije dovoljan samo antikondenzacioni ventil. Pored njega i gore već pomenutog mešnog ventila, potrebna je i hidraulična skretnica i dve pumpe.

   Избриши
 17. Postovani Srdjane
  Stavio sam pec na pelet 40kw, posto se prvi put susrecem treba mi mala pomoc. Kuca dobro izolovana sa alu prozoroma.
  Imam cetvorokraki mesni ventil i jednu potrosacku pumpu. Koja je temperatura vode najbolja za kotao za maksimalnu iskoricenost energenta? Da li bi poboljsalo iskoricenost ugradnja hidraulocne skretnice i kotlovske pumpe? Poslao bih vam sliku ako postoji mogicnost. Hvala, pozdrav.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kotao od 40KW? Pretpostavljam da grejete maksimalno do nekih 200 kvadrata, a "majstor" vas je ubedio da kupite kotao sa tolikom snagom. Siguran sam da bi kotao od 20KW za vaš objekat bio VIŠE nego dovoljan, a s obzirom na to da je dobro izolovan, kako kažete.
   Ako gore u tekstu pišem o ugradnji hidraulične skretnice i insistiram na dve pumpe u grejnom sistemu, da li mislite da bi Vama trebalo da dam drugačiji savet? Naravno da bi sve bilo bolje sa hidrauličnom skretnicom i dve pumpe! Pogledajte video klip gore. Uradite isto tako, HS nije baš toliko neophodna kada imate četvorokraki mešni ventil. Međutim četvorokraki mešni ventil skoro uvek zahteva automatsku regulaciju ugradnjom aktuatora (motora) na njemu samom i regulatora koji upravlja aktuatorom.
   Ograničite kotao da radi na minimalnoj snazi, uključite modulaciju, max. temperaturu kotla stavite na 80C, uključenje pumpe kotlovskog kruga neka bude u isto vreme kada se upali i gorionik, a uključenje pumpe grejanja stavite kada se dosegne temperatura vode u kotlu od 67C. Prema radijatorima puštajte prema potrebi od 33C do 47C maksimalno. Povrat u kotao održavajte da bude 65C i više. Kod ovakvih postavki iskorišćenost toplotne moći energenta je najveća, a kotao će biti srećan i doživeti duboku starost. Preporučujem i sobni termostat.
   Svakako će biti teško ukrotiti i izbalansirati toliku snagu kotla, ali vredi pokušati. Srećno!

   Избриши
 18. Poštovani Srđane,

  hvala na informacijama o vezanim za automatizaciju sistema grejanja i na proizvodu HeatOn WCHR-01 koji to omugućava.

  Planiram da automatizujem sistem grejaja pa bih imao nekoliko pitanja sa tim u vezi. Kotao je Centrometal EKO CK 25 kW, gorionik na pelet Termis vezan preko sobnog termostata, liveni 4-kraki mešni ventil ESBE 5/4", pumpa u radijatorskom krugu.

  - da li je pored 4-krakog mešnog ventila, hidraulične skretnice, pumpe u kotlovskog i radijatorskom krugu potreban i antikondenzacioni ventil, i ako jeste gde ga treba vezati u sistemu
  - dodatni rele, ako može neki link ka odgovarajućem releu
  - preporuka za aktuator-motor za liveni 4-kraki mešni ventil ESBE 5/4"
  - hidraulična skretnica, položaj horiziontalni ili vertikalni, ako može skica sa dimenzijama skretnica sa slika na blogu


  Unapred hvala,
  Srdačan pozdrav

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. - da li je pored 4-krakog mešnog ventila, hidraulične skretnice, pumpe u kotlovskog i radijatorskom krugu potreban i antikondenzacioni ventil, i ako jeste gde ga treba vezati u sistemu

   Nije potreban antikondenzacioni ventil.   - dodatni rele, ako može neki link ka odgovarajućem releu

   http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=20318   - preporuka za aktuator-motor za liveni 4-kraki mešni ventil ESBE 5/4"

   https://www.energynet.rs/1-grejanje-i-oprema/111-oprema-za-podstanice-kotlarnice/mesni-i-zonski-ventili-i-motorni-pogoni/motorni-pogon-promix-avc-5-nm-120s-230-v-za-ivar-i-vrg-esbe-mes-ventile?sku=24140   - hidraulična skretnica, položaj horiziontalni ili vertikalni, ako može skica sa dimenzijama skretnica sa slika na blogu

   Bilo koji položaj.

   http://etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1309_mik_maring_hidrauli%C4%8Dke_skretnice.pdf

   Избриши
 19. Hvala Vam na brzim i korisnim odovorima.

  Srdačan pozdrav,

  ОдговориИзбриши
 20. Srdjane,TRMG BALKAN SPECIJAL,prvi primerak u Beogradu ugradjen kod mene,crkao,Zmajdin ga lično ugradio davno. Da li ima još te automatike ili slične njoj da se nadje,bio nekad i HEAT ON koliko se sećam.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ako se ne varam Zmajdinov sin je nastavio sa proizvodnjom Balkan Specijala, ali nisam baš siguran. HeatOn neće biti na lageru do daljeg, nažalost.

   Избриши
 21. Poštovani Srđane,

  na nekim od slika automatike (osiguračke table u kojoj je smešten HeatOn WCHR-01 i dodatni rele) primetio sam i tropoložajni prekidač I-0-II, režim rada na pelet-isključena pumpa u kotlovskom krugu-režim rada na čvrsto gorivo. Ako može neko uputsvo vezano za povezivanje ovog tropoložajnog prekidača, i kako radi automatika u režimu rada na čvrsto gorivo.

  Srdačan pozdrav,

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Prekidač nije tropoložajni I-0-II, već I-II. Položaj I - pumpa u kotlovskom krugu kontroliše se preko dodatnog relea kako sam već objasnio gore u tekstu. Položaj II - pumpa radi non-stop. Za dodatna uputstva, a pored svega što sam izneo na blogu kao na tacni, zaista nemam vremena.

   Избриши